Kỹ năng cho giới trẻ – Bí quyết đánh bại sự trì hoãn trong học tập

Bạn có khi nào tự nói “ lướt facebook một chút thôi, 5 phút sau sẽ đi học bài mai thi “ Và 5 phút đó thành ra 50 phút, và lúc đó bạn thấy lo lắng “ mai thi bằng niềm tin hả trời?” Mai phải nộp bài tập toán mà công thức thì […]

Kiến Thức, Kỹ Năng Cho Giới Trẻ