About us

About us

Amazing Youths là một kênh thông tin trực tuyến nhằm cung cấp thông tin có giá trị cho các bạn học sinh, sinh viên về các chủ đề sự kiện, hội thảo, hoạt động xã hội, kiến thức về doanh nghiệp, các tấm gương về các doanh nhân thành công, các công ty start up truyền cảm hứng cho xã hội ở trong và ngoài nước.


Amazing Youths tin rằng những bạn học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để trở thành công dân toàn cầu. Tuy nhiên hiện các bạn trẻ vẫn còn bị hạn chế trong việc cập nhật những thông tin, cơ hội so với các bạn từ các nước tiên tiến phát triển trên thế giới. Amazing Youths sẽ luôn cập nhật những cơ hội mới nhất và có giá trị nhất để các bạn trẻ có thể phát triển bản thân một cách toàn diện thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện hay các hội thảo giáo dục trong và ngoài nước trong khi vẫn còn ngồi trong ghế nhà trường.