Amazing Events, Công Ty Thành Công, Sự Kiện Nước Ngoài

Model United Nations (MUN) – Sự kiện mô phỏng Liên Hiệp Quốc dành cho học sinh sinh viên

Model-united-nations

Model United Nations (MUN) là một mô hình Liên Hiệp Quốc được mô phỏng lại dựa vào các bộ quy tắc, thủ tục và công việc. Model United Nations được xây dựng để dành cho các bạn học sinh, sinh viên đại học hoặc thậm chí sau đại học tham gia. Tại đây, các bạn học sinh sinh viên phải chứng kiến cũng như tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi về một chương trình nghị sự đặc biệt trong khuôn khổ nghị viện mà thông thường chỉ xuất hiện trong nghị viện tại Liên Hiệp Quốc.

 

Hiện nay, Model United Nations đã trở thành một trong những sự kiện có uy tín hàng đầu cho giới trẻ, nơi các bạn phải tìm hiểu về cách ngoại giao ở quy mô quốc gia và cả quốc tế. Hơn thế nữa, Model United Nations đã tạo cơ hội để các bạn trẻ tham gia được viết, thảo luận hoặc tranh luận trước đám đông về các vấn đề mang tính toàn cầu.  

Asia International Model United Nations (AIMUN) 2017 là một mô hình cung cấp những nền tảng cho các nhà ngoại giao trẻ trong tương lai để các bạn hiểu được các vấn đề chính trị, chính sách quốc tế, từ đó thảo luận và chia sẻ quan điểm giữa những bạn học sinh sinh viên đến từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của Model United Nations là để thúc đẩy nhận thức của các bạn thanh thiếu niên về các vấn đề mang tính toàn cầu, để các bạn hiểu và có được những ý tưởng, giải pháp khả thi cho các vấn đề trên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện cũng như cải thiện khả năng giao tiếp, ngoại giao và cả tư duy logic.

 

Chủ đề của Asia International Model United Nations (AIMUN) 2017 là “Tăng cường năng lực toàn cầu thông qua Ngoại giao và Hội nhập Khu vực”. Đây là là 1 chủ đề có liên quan đến rất nhiều bất cập của sự phát triển năng lực toàn cầu và sự tương tác giữa các thành viên quốc tế mà cách giải quyết những vấn đề này là thông qua đàm phán và ngoại giao. Asia International Model United Nations (AIMUN) 2017 là mô hình hội nghị quốc tế đầu tiên của Model United Nations (MUN) do Indonesia Global Network (IGN) tổ chức nhằm giúp cho Thanh Niên Châu Á nâng cao kỹ năng ngoại giao của mình.

 

Ngoài ra, Asia International Model United Nations (AIMUN) 2017 cũng cung cấp các vấn đề  thiết thực gần đây cho từng lĩnh vực của chủ đề để rồi sẽ được thảo luận trong mỗi hội đồng trong hội nghị này. Sẽ có 7 chủ đề sẽ được đề cập đến trong mỗi hội đồng khác nhau, và những chủ đề này sẽ có liên quan đến chủ đề của IGN International Model United Nations 2017. Có 7 hội đồng chính sẽ trở thành địa điểm cho mỗi đại biểu và Hội đồng Quản trị để cải tiến kỹ năng ngoại giao của họ như ARF (Diễn đàn Khu vực ASEAN), UNHRC (Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc), UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc) và UNHCR (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn), IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế ), WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), và OIC (Tổ chức Hợp tác Hồi giáo). 7 hội đồng chính sẽ mở ra một chương mới cho các bạn thanh thiếu niên trẻ để đưa ra những cuộc thảo luận sổi nổi, quyết liện và toàn diện về từng lĩnh vực, từng chủ đề và thậm chí các bạn còn phải đưa ra nhiều giải pháp đối với những vấn đề đã được thảo luận. Hơn thế nữa, Asia International Model United Nations sẽ là nơi tốt nhất để các bạn học sinh sinh viên đạt được những kỹ năng ngoại giao, đàm phán, nói trước công chúng, và tư duy phê bình về các vấn đề quốc tế.

Amazing Events Related