Hoạt động nước ngoài

Tình Nguyện Viên Dạy Học Tại Campuchia

Học viện Angkor Legacy – Tuyển tình nguyện viên dạy học cho học sinh nghèo tại Lolei, Campuchia

Tôi là Sovannarith, người sáng lập và giám đốc của viện nghiên cứu từ thiện Angkor Legacy nằm ở vùng nông thôn gần thành phố Siem Reap của Campuchia. Tôi có thể nói tiếng Anh và chúng tôi mong muốn giáo dục các trẻ em cũng như học sinh nghèo tại học viện về các […]

Hoạt động nước ngoài, Hoạt động xã hội