Cuộc thi thơ quốc tế Magma Poetry – Hạn đăng ký 15/01/2018

Cuộc thi thơ của năm 2017/18  do Magma tổ chức đang mở ra cho những bài thơ dài và ngắn của các bạn trẻ trên toàn thế giới   Magma rất vui mừng thông báo rằng nhà thơ từng đoạt giải Mona Arshi là giám khảo của giải thưởng thuộc đề cử Judge’s prize tức […]

Chuyên Mục Khác, Hoạt động nước ngoài, Hoạt động xã hội