Sự Kiện Tại Singapore

Các sự kiện dành cho giới trẻ tại Singapore

asian-youth-leaders-travel-and-learning-camp-AYLTLC-2018-in-singapore

[Singapore] Cơ hội tham gia Hội Trại Du Lịch và Học Tập Lãnh Đạo Trẻ Châu Á – Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2018

  Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Hội Trại Du Lịch và Học Tập Lãnh Đạo Trẻ Châu Á – Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2018! Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp nhằm mục đích đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ  trên toàn thế giới, thông qua các […]

Amazing Events, Sự Kiện Nước Ngoài, Sự Kiện Tại Singapore