Amazing Events

cultural infusion melbourne

[Úc] Cơ hội tham gia chương trình Cultural Entrepreneurship 2018 tại Melbourne

Sự kiện Cultural Infusion  mang đến một chương trình tương tác nhằm xây dựng sự công nhận và những hiểu biết xuyên văn hóa trong cộng đồng quốc tế và đặc biệt là giữa những người trẻ. Học sinh sẽ được gặp gỡ những giáo sư đầy kinh nghiệm, những nhà lãnh đạo hiện đang […]

Amazing Events, Sự Kiện Nước Ngoài, Sự Kiện Tại Úc